Het lidmaatschap bij muziekvereniging Eendracht Maakt Macht kent de volgende spelregels:

  • Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
  • Contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar.
  • Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren binnen één maand voor afloop van het verenigingsjaar. Opzegging moet dus gebeuren vóór 1 juli voor het komende seizoen.
  • Opzegging moet schriftelijk of per e-mail worden opgegeven aan de ledenadministratie.
  • Opzeggen van het lidmaatschap bij docenten/opleiders is dus niet mogelijk.
  • Het adres van de ledenadministratie is:

Oostkapelseweg 11
4353 ED Serooskerke
postmaster@emm-serooskerke.nl